Poisťovňa posťovej banky, a. s.

Poisťovňa poštovej banky patrí medzi poisťovne, ktoré už dlhší čas pôsobia na slovenskom trhu. Svoju činnosť začala v roku 1996, kedy jej bola udelená licenicia. Do roku 2008 bola známa pod názvom Poisťovňa TATRA. Práve v roku 2008 sa Poštová banka stala 100 %-ným vlastníkom Poisťovne TATRA a v dôsledku toho bol zmenený aj názov na Poisťovňu poštovej banky. Poisťovňa poštovej banky sa zameriava na služby v oblasti životného a majetkového poistenia. Jej cieľom je stať sa lídrom v oblasti poskytovania základných finančných služieb v malých mestách a na dedinách. 

 

Poisťovňa posťovej banky, a. s.

Sídlo:

Prievozská 2/B, 824 64 Bratislava 

Infolinka:

+421 2 3300 0031

E-mail:

info@ppabk.sk

Zameranie:

životné a majetkové poistenie

Produkty:

Kapitálové životné poistenie, Klasik Plus, Investičné životné poistenie, Poistenie pohrebných nákladov, Poistenie schopnosti splácať úver, Cestovné poistenie, Poistenie bývania